ALogo 5 Klaverblad- Verkort logo
Dames 1
Dames 2
Dames 3
Dames 4
Heren 4
Meisjes C
minis foto
Scheidsrechters


Check ook onze facebookpagina en volg ons op twitter: @vvquinto.nl

Kijk bij Nieuws om op de hoogte te blijven van het laatste Quinto nieuws! 


 

Hier is het tel- en fluitschema voor de tweede helft van de thuiswedstrijden in 2016-2017 te vinden!

 


 

 foto van Volleybalvereniging Quinto.

21 januari: Pubquiz in de Warrel!

Inloop 20.30 uur. Aanvang 21.00 uur.

Teams: minimaal 4, maximaal 6 personen. Kosten € 2,50 p.p. 


 

Hier is het tel- en fluitschema voor de eerste helft van de thuiswedstrijden in 2016-2017 te vinden!De
teamindeling voor 2016-2017

De voorlopige veldindeling/trainingstijden voor 2016-2017

 


Valt je iets op aan de website, kan er iets beter of mooier, mail dan naar onze webmasters Sanne, Mathijs en Berdi: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 


LogoKlaverbladdiashow2

 

Notulen ALV Volleybalvereniging Quinto 5 november 2014

Sporthal Börkerkoel, aanvang 20 uur.

Klik op lees meer (hieronder) om de notulen te kunnen lezen...

 


 

Aanwezig: Michel Wubs, Wiea Bakker, Aranka Ties, Marleen Hulzebosch, Amber Eding,

Miranda Wielink, Emilie Lobers, Ilona van Heesch, Sanne Hofstede, Ria Kuipers, Harry

Becker, Frank Schroer, Nico van Veen, Bart van der Kolk, Dion Eding, Willem Klaucke,

Monique Benthem, Henry Vos, Rob van Zwieteren, Samuel Trul, Kelly Giesselbach, Jan

Grotenhuis, Ron Heesbeen, Piet Feijen, Lian Molema, Greetje Wassen, Frank Klein, Harm

Huizing, Jannie Veen, Richard Veen, Hennie Hoekman, Ina Doorten, Monique Doorten en

Mienke Dokter

Afwezig met kennisgeving: Dirk Zwaagstra, Lucy Briggeman, Erik Sallomons, dames 1

recreanten, Matthijs ter Bork, Riekele de Boer, Wouter Jonker, René Wolting, Mark en Rick

Bruijnis, Monique Broekman en Stefan Veen.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In verband

met een scheidsrechterscursus en een wedstrijd is de opkomst iets minder dan vorig

jaar, maar nog steeds goed.

2. Notulen ALV 2013

Er zijn geen aanvullingen en opmerkingen. De notulen worden vastgesteld.

3. Ingekomen stukken

- Secretaris heeft afgelopen tijd brieven van de gemeente gekregen over

aanvragen van de sporthal met de vraag of de aanvragen gecontroleerd kunnen

worden. Vaak staat er niet bij waarvoor de uren aangevraagd zijn en is controle

niet mogelijk. Graag bij aanvraag van sporthaluren bij de gemeente een

mailtje/cc-tje sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , zodat controle kan

plaatsvinden.

4. Jaarverslagen

Jaarverslag secretaris – voorgelezen door Mienke Dokter

Jaarverslag Technische Commissie – alsnog gemaakt en toegevoegd

Jaarverslag Jeugdcommissie – voorgelezen door Sanne Hofstede

Jaarverslag Beachcommissie – voorgelezen door Frank Klein

Jaarverslag Promotie – en Sponsorcommissie – voorgelezen door Greetje Wassen

Vragen en opmerkingen nav de verslagen:

- Voor Jeugdcommissie: oproep aan ouders om toe te treden.

- Voor Beachcommissie:

- Voor Sponsorcommissie:

Sam: Hoe wordt jeugd benaderd om te gaan beachen?

Antw: jongens B met flyers, oproep, training bezoeken, nu jeugdtrainerscursus

Ron: Arjanne ter Bork heeft de mogelijkheid om clinic te organiseren heeft zelf op

hoog niveau gebeacht.

Dion: Andere communicatie via app en site is een mogelijkheid.

Richard Veen is verheugd dat er een prullenbak ten behoeve van de hangjeugd is

geplaatst op het beachveld, beachvolleyballers nemen hun eigen afval mee naar

huis.

Nico: tip om bij Winterbörk te gaan staan op de kerstmarkt.

Amber: meldt zich na oproep aan als nieuw commissielid.

Sam: zorgt sponsorcommissie voor ieder team voor sponsoring?

Antw. : periode van Klaverblad loopt af, toekomst is onduidelijk

Bestuur en sponsorcommissie moeten komend jaar om de tafel hoe we verder

gaan. Verder blijkt dat de wedstrijdverslagen wel geschreven worden, maar niet

worden geplaatst. Jan Grotenhuis zal redacteur Ron de Vos van de krant hierover

benaderen.

Michel: bezig met up-to-date maken van sponsorcontacten door checklist en

draaiboek.

Henry: uit zijn teleurstelling over feit dat hij ook twee teams sponsort, maar nooit

genoemd wordt. Voorzitter reageert dat we hier als bestuur mee bezig gaan.

5. Jubileum: Quinto bestaat in 2015 45 jaar

Dion en Frank melden zich om iets te gaan organiseren. Andere mensen kunnen zich

aansluiten, voor twee mensen is het teveel werk.

6. Kascommissie

- Bevindingen Kascommissie: Jannie Zwaagstra en Frank Klein vormden dit jaar de

Kascommissie en hebben alles steeksproefgewijs gecontroleerd. De stukken zijn

in orde bevonden. De penningmeester wordt décharge verleend bij acclamatie.

- Benoeming nieuwe Kascommissie: Jannie Zwaagstra treedt af. Volgend jaar

wordt de Kascommissie gevormd door Frank Klein en Harry Becker.

7. Financieel Jaaroverzicht: toelichting penningmeester

De penningmeester licht het jaaroverzicht toe aan de hand van de overzichten.

De kampkosten zijn verwerkt in het verslag van volgend jaar.

8. Begroting 2015

- Jubileum volgend jaar begroten 1000 euro.

- Het jeugdkamp is begroot, als er goede argumenten zijn, kan er extra geld

toegekend worden.

- Wiea: Worden de trainingspakken door de sponsor betaald?

Antw.: Ja, ieder jaar wordt er sponsorgeld betaald door Klaverblad en daar

worden oa trainingspakken van betaald.

- Richard: Is het verlies zorgelijk?

Antw.: Dat valt of staat met de aktiviteiten die je begroot. Je kunt de reserve op

peil houden door contributie te verhogen. We zijn een gezonde vereniging. Als

beleid houden we aan dat er max. 10% ingeteerd mag worden op de reserve.

9. Bestuursverkiezing

Er zijn veranderingen in het bestuur:

- Jan Grotenhuis treedt af als voorzitter

- Willem Klaucke wordt penningmeester

- Bart van der Kolk treedt toe als algemeen lid

- Rob van Zwieteren wordt algemeen lid

- Mienke Dokter blijft secretaris.

10. Verenigingsvisie

We constateren dat er vergrijzing van de teams plaatsvindt. Het is belangrijk om in de

jeugd te blijven investeren, dat is eigenlijk het belangrijkste uitgangspunt wil je de

vereninging in de toekomst overeind houden. Quinto doet het goed in vergelijking met

veel andere verenigingen.

Suggesties:

- Commissies in stand houden, zij regelen en organiseren op hun eigen gebied.

Twee keer per jaar vindt afstemming met het bestuur plaats.

- Afdeling recreanten: mensen worden niet altijd uitgenodigd. Bestuur belooft

beterschap en gaat hier extra aandacht aan besteden. Recreatiecommissie als

aparte commissie aan laten sluiten bij vergaderingen met bestuur.

- Er zijn veel vragen over de website: niet altijd up-to-date en informatie niet goed

te vinden, te vaak linken om ergens te komen. Er zijn nu twee webmasters. Is er

iemand die zich hierover wil buigen met de twee webmasters?

- Meer samen met de scholen doen, om jeugd te interesseren voor volleybal.

- Clinics?

- Het BBT is al twee jaar niet georganiseerd, door samenwerking te zoeken wellicht

weer mogelijk?

- Twee keer per jaar worden alle adressen gecontroleerd zodat communicatie via

mail verbeterd kan worden: in januari en augustus.

11. Afscheid van mensen die taken neerleggen

Monique Doorten en Leni Hofstede worden hartelijk bedankt voor hun inzet

gedurende vele jaren voor de vereniging. Ze krijgen een attentie aangeboden en

worden in de bloemetjes gezet.

Jannie Veen en Wiea Bakker worden benoemd tot lid van verdienste. Jan Grotenhuis

zet beide in de bloemetjes en richt het woord tot hen.

Jan Grotenhuis wordt tenslotte ook benoemd tot lid van verdienste. Hij wordt

toegesproken door Ron Heesbeen en bedankt voor zijn inzet voor de vereniging.

12. Wat verder ter tafel komt

Sam: Jongens B zit slecht in de kleren, er moeten nieuwe kleren voor hen komen.

Antw.: Bestuur kijkt naar deze vraag en komt hier binnenkort op terug.

Ron: Oproep voor een vrouwelijk commissielid voor de Technische Commissie, het

gaat over meedenken over traineningen, teamindelingen, zaalcapaciteite, etc.

Nico: antennes van de netten vallen regelmatig naar beneden, dit is gemeld bij

beheerder van de sporthal.

Miranda & Emilie: Jeugdcommissie is van plan om ouderavond te organiseren voor

jeugd en mini’s.

13. Rondvraag en sluiting

BBT nieuw leven inblazen! Hiertoe wordt een poging ondernomen.

De (oud)voorzitter sluit de vergadering en biedt iedereen namens de vereniging een

consumptie aan.

Mienke Dokter

December 2014

Monday the 16th. Joomla Templates Free.